Sunday, December 26, 2010

குடி குடியை..

மனைவி கணவனிடம்:- இனிமே குடிச்சிட்டு வீட்டுக்குள்ள வராதே, உன் மூஞ்சிய பாக்க சகிக்கல..

கணவன்:- என்னடி பண்றது, குடிக்காம வீட்டுக்குள்ள வந்த உன் மூஞ்சிய பாக்க சகிக்கலியே...

No comments:

Post a Comment